ברוך השם ברוך אתה אֲדֹנָי

מלך המָשִׁיחַ

ברוך השם ברוך אתה אֲדֹנָי

 

שמות

 

שמות

שמות

 

 

ב״ה

please allow me to ask
towards our common desire
for an immediate manifestation
מלך המָשִׁיחַ now

how much does the present
merit of the Jewish people
as a whole may
or may not influence
מלך המָשִׁיחַ
does manifest now

and, how might the level
of collective merit of us
goyim also influence towards our
strongly desired and long awaited
manifestation of our
מלך המָשִׁיחַ

 

מלך המָשִׁיחַ

 

מלך המָשִׁיחַ

Avatar de webmaster